U bent hier

Geestelijk verzorger Gert Binnendijk: 'Veel mensen zijn op zoek naar zingeving.'

Door: Huntington KennisNet Nederland op 
Like  0

Het motto van Topaz: het hele leven telt. Belangrijk is dat mensen hun leven zoveel mogelijk voort te kunnen laten zetten zoals ze dat zelf willen, met de benodigde zorg die daarbij past. Welke rol neemt de geestelijke verzorging daarin? Geestelijk verzorger Gert Binnendijk - al14 jaar werkzaam bij Topaz Overduin – vertelt over de toegevoegde waarde van geestelijke verzorging. Hij deelt zijn ervaring met het werken met cliënten met de ziekte van Huntington en vertelt hoe hij met zijn piaonospel zorgt voor bezinning. 

Portretfoto Gert Binnendijk

Begeleiding bij zingeving

'Veel mensen zijn op zoek naar zingeving. Dat kan je opvatten in alle breedte van het woord. Dat kunnen religieus gerelateerde vragen of onderwerpen zijn, maar ook de invulling van de dag of de dingen die zij nog kunnen of willen doen in het leven. Ik begeleid inwoners individueel daarbij. Zo breng ik ze bezoeken en spreek ik met hen over allerlei kwesties die betrekking hebben op zingeving.'

De ondersteuning die Gert als geestelijk verzorger biedt, strekt zich tot de allerlaatste fase. 'Ik voer het gesprek ook met mensen die in een terminaal stadium van de ziekte zitten. Daarbij probeer ik hun vragen omtrent het levenseinde te beantwoorden en bespreek hun wensen daarin. Dat gesprek voer ik ook met de betrokken familieleden en mantelzorgers. Mensen met Huntington en hun naasten hebben op dat soort momenten behoefte aan ondersteuning.'

Bezinning door muziek

Naast de individuele gesprekken is Gert ook betrokken bij groepsbijeenkomsten. ‘Ik ben regelmatig op de afdeling om, wat ik bezinningsbijenkomsten noem, te doen. Daarbij maak ik ook vaak gebruik van muziek, via audio, video of live. Ik ben namelijk een behoorlijk goede pianospeler als je het mij vraagt. Met name op één afdeling gaat dat fantastisch, omdat de bewoners daar ook vrij veel feedback op geven! Dat levert een prachtig moment van bezinning op.’

Katwijk kent een vrij grote christelijke cultuur en gemeenschap. Om die reden hebben ze ook een kapel in het huis vertelt Gert. ‘Op de zondagmiddag hebben we altijd kerkdiensten in het kapel. Een aantal van de bewoners neemt daaraan deel. ‘Door corona is dat nu natuurlijk in een wat beperkte mate. Sinds twee maanden proberen we wel weer een doorstart te maken. Zo nodigen we elke zondag twee andere afdelingen uit om live aanwezig te zijn. En daaromheen faciliteren we uiteraard livestreams om mensen op die manier op de eigen afdeling de dienst te kunnen laten bijwonen.’

De rol van geestelijke verzorging bij mensen met Huntington

Gert vertelt dat geestelijke verzorging belangrijk is bij mensen met de ziekte van Huntington. 'Dat heeft te maken met het karakter van de ziekte. Men weet dat het vermogen zich verbaal uit te drukken en na te denken over de omstandigheden afneemt. De gevoelens en de gedachten die bij de ziekte komen, zorgen ervoor dat cliënten de behoefte hebben om er met mij over te praten.'

Soms ziet Gert meerdere mensen uit dezelfde familie met de ziekte. 'Zo had ik een tijd contact met een meneer met Huntington. Een paar jaar later kwam zijn dochter bij ons wonen. Dat is ontzettend tragisch. Dat besef van erfelijkheid weegt heel zwaar bij de mensen die Huntington en kinderen hebben.'

Bespreken ethische vraagstukken

Naast geestelijk verzorger is Gert ook gespreksleider moreel beraad. 'Dit beraad bestaat uit verschillende gecertificeerde gespreksleiders vanuit diverse disciplines. Soms zijn er bepaalde ethische vragen op de afdelingen. Daarvoor kunnen ze ons inschakelen.' Die vraagstukken kunnen behoorlijk variëren. 'Het kan iets simpels zijn als een sigaret roken of iets groots als een aanvraag voor euthanasie. Via een bepaalde methodiek van het moreel beraad bespreken we het dan met de collega’s. Wij denken mee over een beslissing waar wij gezamenlijk achter kunnen staan. Daar wordt zeker op de Huntingtonafdelingen veelvuldig gebruik van gemaakt.'

Geestelijk verzorgers onder elkaar?

Gert heeft regelmatig contact met geestelijk verzorgers uit andere zorgorganisaties: 'In het corona tijdperk is het initiatief ontstaan om een keer digitaal samen te komen. Dan gaan we kijken hoe het op verschillende locaties gaat en delen we onze kennis en ervaringen met elkaar!'

Inmiddels is er op het HKNN een vakgroep Geestelijke verzorging. Wil je in contact komen met de vakgroep? Neem dan contact op contact op met Denise Versteeg.

afbeelding van HuntingtonNet

Huntington KennisNet Nederland