U bent hier

Landelijke vakgroep verpleging en verzorging Huntington

Like  0

Omdat de zorg voor Huntington cliënten specifiek en complex is, is er veel behoefte bij professionals om kennis en ervaringen te delen. Zo’n zes jaar geleden is daarom de landelijke vakgroep verpleging en verzorging Huntington opgericht. Deze vakgroep bestaat uit verzorgend en verplegend personeel dat in een van de gespecialiseerde verpleeghuizen werkt waar Huntington cliënten wonen. Twee maal per jaar komen de leden fysiek bij elkaar op een van de locaties. Tijdens deze vakgroepdag worden o.a. landelijke ontwikkelingen besproken, is er ruimte voor het bespreken van casuïstiek en wordt er een rondleiding over de afdeling gegeven.  

Ontwikkeling REC en DEC

Binnen de ontwikkeling naar Regionale en Doelgroep Expertisecentra (REC en DEC) is het gewenst om de vakgroep V&V nieuw cachet te geven en duidelijker uit te dragen waar de vakgroep voor staat. Op 24 januari kwam de vakgroep bijeen in het Friese Bolsward en werd er een start gemaakt met dit voornemen. Aanwezig waren verzorgenden en verpleegkundigen van Atlant, Topaz, Archipel, Land van Horne, Mijzo/Kloosterhoeve en Patyna/Noorderbreedte.

Friese koek

Na een lange autoreis dwars door Nederland werden we gastvrij ontvangen door onze collega’s van Patyna. Koffie en Friese koek werden met smaak genuttigd en zo werd er een goede bodem gelegd voor een vruchtbaar overleg. Allereerst werd er gesproken over het ontstaan van de vakgroep en wat de visie voor de toekomst zou moeten zijn. Belangrijke elementen die daarbij o.a. werden benoemd: kennis delen, netwerken en uitwisselen van ideeën.

Competentieprofiel

Ook werd er gesproken over de leerlijn en het landelijk competentieprofiel Huntington. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat elke organisatie dit op zijn eigen manier implementeert. De behoefte om dit vooral op een laagdrempelige manier voor V&V aan te pakken werd gedeeld. Een van de organisaties (Atlant) bleek zelfs al een eigen vereenvoudigde versie van het competentieprofiel in boekvorm te hebben ontwikkeld. Deze wordt gedeeld met de andere organisaties. Een mooi voorbeeld van het uitwisselen van kennis en ideeën binnen de vakgroep!

Om inzicht te krijgen in kenmerkende kwaliteiten van elke organisatie hebben we onszelf huiswerk gegeven: voor de volgende bijeenkomst schrijven we uit wat de specifieke kenmerken zijn van elke organisatie mbt Huntington zorg met de focus op het vakgebied V&V. Door deze naast elkaar te leggen, kunnen we aan een gedeelde visie gaan werken. Een beleidsmedewerker van Topaz sluit aan om ons advies te geven over het verder uitwerken van deze visie en het ontwikkelen van een passende organisatiestructuur voor de vakgroep. 

Eigenheid

Na de lunch kregen we een rondleiding op de Huntington afdeling van Patyna. We maakten kennis met een van de bewoners die trots vertelt over zijn zoon die bij SC Heerenveen voetbalt. Het is mooi om te zien dat er in Nederland veel uniform geregeld is rondom Huntingtonzorg, zoal bijv. het inzetten van speciaal Huntington meubilair. Gelukkig is er ook ruimte voor lokale eigenheden. De Friese voertaal op deze afdeling is daar een mooi voorbeeld van. 

Oproep

Uit het overleg bleek verder dat elke organisatie anders omgaat met het faciliteren van de vakgroep. Het ene vakgroep lid krijgt alle ruimte, de ander moet zwoegen om het geregeld te krijgen binnen zijn organisatie. Dat moet echt anders. Met andere woorden: zorg binnen de afzonderlijke organisaties dat collega’s tijd en middelen krijgen om aan deze belangrijke vakgroep deel te kunnen nemen.

In juni komt de vakgroep bijeen in Katwijk. Dan gaan we onder meer aan de slag met de onderzoeksagenda van HKNN. Wat kan de vakgroep hierin betekenen? Hoe kunnen we deze agenda levendig maken op de vloer? Vragen die in de tussentijd alvast kunnen rijpen. Graag hou ik jullie dan weer op de hoogte van wat er besproken wordt. 

 

Martijn Sanders

Lid landelijke vakgroep V&V Huntington

Werkzaam bij Archipel Eindhoven