U bent hier

Visitaties VTT-organisaties achter de rug

Like  0

De afgelopen drie maanden zijn de zeven VVT-organisaties binnen de vereniging, die zich hebben ontwikkeld tot een toekomstig Regionale Expertise Centra (REC) of toekomstig Doelgroep Expertise Centra (DEC), gevisiteerd. Daarnaast is ook het gehele doelgroepnetwerk als het beoogde Kenniscentrum gevisiteerd.  

In de visitatierapporten is terug te lezen hoe positief en vol lof de visitaties zijn verlopen. De commissie is te spreken over de wijze waarop alle zorgprofessionals de kwaliteit van zorg voor mensen met de ziekte van Huntington willen verbeteren. Zij hebben gezien hoe dat met grote betrokkenheid, passie voor de patiënt en grote deskundigheid wordt gedaan.  

Het HKNN heeft in beperkte tijd een indrukwekkende hoeveelheid werk verzet ter voorbereiding op de overgang naar een volwaardig en geaccrediteerd Kenniscentrum annex doelgroepnetwerk Huntington. Een aantal benodigde ontwikkelingen daartoe verkeert nog in de planfase. De visitatiecommissie heeft er alle vertrouwen in; zij ontmoette gedreven deskundigen die naar verwachting uitstekend in staat zullen blijken om die plannen waar te maken. De duidelijke focus op de behoeften van de doelgroep verdient daarbij een eervolle vermelding.  

Een welverdiend compliment aan allen binnen het doelgroepnetwerk Huntington. Want met ons allen brengen we kennis samen voor betere zorg! 


Ervaring Projectleider Cathelijn van Baar, Mijzo 

Op 15 december 2023 zijn het expertisecentra Huntington De Kloosterhoeve en De Dotter van Mijzo gevisiteerd. Cathelijn van Baar, projectleider, vertelt ons meer over de visitatie: “Als projectleider bij Mijzo heb ik de medewerkers van De Kloosterhoeve en De Dotter mogen begeleiden in de transitie naar een doelgroep expertisecentrum. Ik heb hen ondersteund in het realiseren van de criteria in de praktijk. Dit alles brachten we samen in een reflectieverslag, het basisdocument voor de vragen die werden gesteld. Tijdens de daadwerkelijke visitatie hebben voornamelijk de medewerkers het gesprek gevoerd met de commissie en hen aan de hand van praktijkvoorbeelden meegenomen in onze visie en manier van werken. 

We kijken met trots terug op een zeer positieve dag. De commissie was onder de indruk van hetgeen we hebben gerealiseerd in de afgelopen jaren en de aanwezige bevlogenheid. We hebben lof gekregen over de wijze waarop we het onderzoek faciliteren in de praktijk, de manier waarop cliënten over de zorg en behandeling spreken en de samenwerking die wij hebben in de regio en landelijk.” 

 
Ervaring Projectleider Yvonne Buiting, Atlant 

Begin van dit jaar is het expertisecentrum van Atlant gevisiteerd. Yvonne Buiting is sinds 1 oktober 2022 projectleider en verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding van de visitatie. “Medewerkers hebben de dag van de visitatie als een mooie dag ervaren, waarbij collega’s, bewoners, leden van de cliëntenraad en samenwerkingspartners konden vertellen over hun zorg, behandeling en ondersteuning voor mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten.  
 
De visitatiecommissie constateerde tijdens de terugkoppeling meerdere positieve punten over hun zorg en behandeling. Denk aan: multidisciplinaire samenwerking, ruimte voor medewerkers om zich te ontwikkelende prominente rol van Atlant in het landelijke netwerk en ons streven om gezinnen bij elkaar te brengen. Daarnaast gaf de visitatiecommissie aan dat hen opvalt dat de mensen van Atlant altijd een extra stap willen zetten voor hun bewoners en het leveren van persoonlijke zorg hoog in het vaandel staat. Daarom was deze visitatie een groot succes.”, vertelt Yvonne. 


Ervaring Projectleider Jeroen de Dijcker, Amstelring 

Projectleider en ondersteuner Jeroen de Dijcker vertelt over de voorbereidingen van de visitatie bij Amstelring: “Het was een leuke dag, waarop te merken was dat zich binnen HKNN en onze partners een ontzettend bevlogen en enthousiast netwerk bevindt. In het begin was het nog even zoeken wat van ons verwacht werd, maar daarna verliep alles soepel. De vragen die wij hadden, werden helder beantwoord, de visitatiecommissie was zeer laagdrempelig en benaderbaar en het contact verliep prettig. Samen willen we er echt iets moois van maken!” 


Blijft op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling binnen deze visitaties? Meld je dan gratis aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks een update in je mailbox!