U bent hier

Financiering van onderzoek

Vereniging van Huntington

De Vereniging van Huntington stelt met enige regelmaat een subsidiebedrag beschikbaar voor onderzoek dat gericht is op verdieping van inzicht in de pathogenese, behandeling of het voorkomen van de ziekte van Huntington. Het bedrag is bedoeld voor een veelbelovende, kleinschalige voorstudie met een innovatief karakter. Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen als ze zijn gepromoveerd en verbonden zijn aan een Nederlandse (onderzoeks)instelling.

Campagneteam Huntington

Het Campagneteam Huntington heeft als doel om de ziekte van Huntington binnen 10 jaar geneesbaar te maken. Het team zamelt daarom geld in voor onderzoek naar een medicijn ter genezing van de ziekte van Huntington. De verzamelde gelden worden toegekend aan voorstellen die door een onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad van de Stichting campagneteam Huntington worden beoordeeld op relevantie, kwaliteit, uitvoerbaarheid en inbedding.

Het Campagneteam Huntington financiert 3 onderzoeksrichtingen.

  • Onderzoek naar het stoppen van de aanmaak van het schadelijke Huntingtine-eiwit.
  • Onderzoek naar het voorkomen van het klonteren van het eiwit.
  • Onderzoek naar de verbetering van de afbraak van klonterend eiwit.

Hersenstichting

De Hersenstichting financiert wetenschappelijk hersenonderzoek en (implementatie)projecten om resultaten uit onderzoek verder te brengen die passen binnen de strategie van de Hersenstichting. Subsidieaanvragen gaan bij de Hersenstichting via (doorlopende) open en gesloten subsidierondes. 

EHDN

Het EHDN helpt op verschillende manieren met het financieren van onderzoek naar Huntington. Middels verschillende carrièrebeurzen worden onderzoekers gestimuleerd om hun expertise en carrière in de ziekte van Huntington te ontwikkelen. Daarnaast zijn op de site van het EHDN verschillende internationale en EU-beurzen te vinden, gericht op mogelijkheden voor gezamenlijke samenwerkingsaanvragen van partners in verschillende landen.

Verder heeft het EHDN een fellowship-programma opgezet, met als de training van jonge HD-professionals te stimuleren en faciliteren door het delen van kennis en ervaring. Degenen die geselecteerd worden voor dit fellowsheep werken zes weken in een hoog aangeschreven multidisciplinaire Huntingtonkliniek in Europa. Het programma is er ook op gericht om communicatiekanalen en samenwerkingen tussen verschillende HD-instituties tot stand te brengen.

Twee keer per jaar rijkt het EHDN een startkapitaal tot €50.000 uit, bedoeld voor de versnelling van pilot studies die nodig zijn voor aanvragen voor grotere beurzen van andere organisaties, of om de statistische kracht die nodig is voor grotere onderzoeken in te schatten. Alle Europese EHDN-leden kunnen zich aanmelden voor het startkapitaal.