U bent hier

Kennisagenda

De Kennisagenda geeft de thema’s weer waar het HKNN de komende vier jaar vorm aan gaat geven. Dit door onderzoek, beleid, implementatie en/of samenwerking met andere belangrijke partijen. Deze thema’s zijn samen met mensen met de ziekte van Huntington, gen- en risicodragers, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers bepaald aan de hand van het Dialoogmodel.  

De agenda richt zich op het leven met de ziekte van Huntington. Het gaat niet om het voorkomen of uitstellen van deze ziekte. De focus ligt hierbij op de langdurige zorg die mensen met de ziekte ontvangen vanuit de expertisecentra. Graag willen we deze zorg continu verbeteren en streven we naar de hoogst haalbare kwaliteit. 

De kennisagenda is voor de komende vier jaar vastgesteld. Bekijk de Kennisagenda 2022-2026.