U bent hier

Onderzoek in Nederland

LUMC

Het LUMC is erkend als expertisecentrum voor de ziekte van Huntington en heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de achtergrond van de aandoening, het ziekteverloop, betere behandelingen en definitieve genezing. Ook doet het LUMC mee aan nationale en internationale onderzoeken, waaronder de wereldwijde Enroll-HD studie.

Het onderzoek naar de ziekte van Huntington is zeer breed en beslaat onderzoek naar gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen, MRI-onderzoek naar veranderingen in de hersenen en nieuwe diagnostische technieken. Maar er wordt ook gekeken hoe het ziekteproces op moleculair niveau verloopt in de hersenen en naar nieuwe therapieën gezocht.

Een groot deel van hun onderzoek doet het LUMC met hulp van patiënten. Kennis over het natuurlijke beloop van de ziekte is bijvoorbeeld van groot belang om het effect van een nieuw medicijn te meten. Daarnaast wordt in de polikliniek en het laboratorium onderzoek gedaan naar biomarkers: andere indicatoren die iets zeggen over de activiteit van de aandoening. Biomarkers kunnen gevonden worden via stoffen in het bloed en de urine of via geavanceerde metingen met een MRI-scan.

Meer informatie?

Kijk op de website van het LUMC.

MUMC

Maastricht UMC is een van de belangrijkste Huntington expertisecentra in Nederland en werkt veel samen met het LUMC. Ook het MUMC doet mee aan het onderzoek ‘Enroll HD’, waarbij vragenlijsten worden afgenomen, neurologisch en neuropsychologisch onderzoek wordt verricht en bloed wordt afgenomen. Aan dit onderzoek kunnen zowel patiënten, risicodragers en niet aangedane verwanten deelnemen. Doel van het onderzoek is om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar de werking en het ontstaan van de ziekte van Huntington, en de ontwikkeling van eventuele behandelingen en beter onderzoek.

Meer informatie?

Kijk op: https://neurologie.mumc.nl/ziekte-van-huntington-0

DHDRN

Het Dutch Huntington’s Disease Research Network is een netwerk van onderzoekers uit zowel basale als klinische onderzoeksvelden dat samenwerkt aan het ziektebeeld van Huntington. Samen proberen ze de ziekte beter te begrijpen en mogelijke therapieën te ontwikkelen. Tijdens het jaarlijkse DHDRN symposium worden kennis en ideeën over recent onderzoek naar de ziekte uitgewisseld. Doel van het netwerk is om het excellente wetenschappelijke onderzoek naar de ziekte van Huntington in Nederland te ondersteunen en bevorderen.

Meer informatie?

Kijk op www.huntingtonresearch.nl.