U bent hier

Actuele scholing

Bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg: 21 september 2018 t/m 21 mei 2021

Doelgroep: Specialisten Ouderengeneeskunde
Organisatie: Boerhaave Nascholing
Doel: Specialisten ouderengeneeskunde te specialiseren in het ziektebeeld Huntington en in de organisatie van zorg rondom patiënten met de ziekte van Huntington.
De opleiding is verdeeld over 15 vrijdagen in 3 jaar.
Informatie: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2018/bijzondere-bekwaamheid-huntingtonzorg/

Klinische lessen van de patiëntenvereniging

Doelgroep: Professionele hulpverleners die werkzaam zijn bij intra- en extramurale instellingen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders, artsen, specialisten, thuiszorg-, mantel- en overige zorgorganisaties.
Organisatie: Vereniging van Huntington
Doel: Bekendheid geven aan de ziekte van Huntington, de psychosociale problemen die de ziekte met zich meebrengt en handvatten bieden voor optimale zorg voor huntingtonpatiënten en hun familie.
Deze klinische lessen worden gegeven door docenten (zowel ervaringsdeskundigen als professionele hulpverleners) die daarvoor door de Vereniging van Huntington een speciale opleiding hebben gekregen.
Informatie: https://www.huntington.nl/voor-professionals.html#klinische-lessen