U bent hier

Actuele scholing

Het is van belang om professionals te ondersteunen die met Huntington cliënten werken, HKNN helpt hen door actuele en praktische scholing aan te bieden. Dit om hun vakkennis te verbreden en te verdiepen.Hieronder staan de laatst ontwikkelende trainingen.

Basisles Huntington

In deze training leer je de algemene kennis over de ziekte van Huntington:

  • erfelijkheid, testen en uiterlijke kenmerken
  • beschadiging in de hersenen, motoriek, cognitie en gedrag
  • het effect van verbale- en non-verbale communicatie

Lees hier meer

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Een begeleidingsmethode voor zorgmedewerkers (en mantelzorgers).

Lees hier meer

Belang van goed eten en drinken bij de ziekte van Huntington

In deze in company training krijgen zorgmedewerkers en/of gastvrouwen/heren die werken met de mensen met mensen met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis de basiskennis over voeding en de verschillende macro- en micro nutriënten en maken we de koppeling naar de meest voorkomende diëten zoals energieverrijkt bij gewichtsverlies, eiwitverrijkt bij decubitus en vezel- en vochtverrijkt bij darmklachten.

Lees hier meer

Niet stikken, maar slikken

Scholing over het signaleren van slikproblemen en hoe te handelen bij slikproblemen

Lees hier meer

Moreel Beraad volgens de dilemmamethode

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit het werk bespreken. Dit gaat gestructureerd, aan de hand van een methode, begeleid door een gecertificeerde gespreksleider.

Lees hier meer

Scholing Communicatie

In deze in company training krijgen zorgmedewerkers die werken met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis of ambulant handvatten om effectief te communiceren met bewoners en cliënten ambulant.

Lees hier meer

Wil je aan een van de scholingen deelnemen? Vul dan dit aanmeldformulier in en mail deze naar secretariaat@hknn.nl.