U bent hier

Competentieprofiel

De complexiteit van de ziekte en omvang van de impact vraagt veel van de zorgprofessionals die met deze cliënten werken. Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over specifieke kennis, vaardigheden en beroepshouding. Hiervoor is een competentieprofiel zorgprofessional Huntington opgesteld. Het competentieprofiel beschrijft de kennis, vaardigheden en beroepshouding waar elke zorgprofessional Huntington aan zou moeten voldoen.

Dit competentieprofiel moet gezien worden in samenhang met de eigen functieomschrijving en relevante zorgprogramma’s. Van elke zorgprofessional wordt verwacht dat hij/zij de algemene competenties behorend bij de functieomschrijving beheerst. Daarom gaat dit competentieprofiel specifiek over de kennis, vaardigheden en beroepshouding die nodig zijn voor de doelgroep cliënten met Huntington.

Leeswijzer bij competentieprofiel zorgprofessionals Huntington

Competentieprofiel zorgprofessionals Huntington