U bent hier

Lid worden

Verrijk je professionals met aanvullende invalshoeken voor effectieve zorg, zorgvernieuwing en kennisuitwisseling. Samen leren, kennis uitwisselen en elkaar ontmoeten? Word dan lid van HKNN! Een bloeiend en betrokken kennisnetwerk in de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. De plek waar kennis samen komt voor betere zorg.

Ben je direct of indirect betrokken bij de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington en wil je samen met ons de kennis over de ziekte van Huntington verder ontwikkelen, je kennis verdiepen door scholing en bijdragen dat we de opgedane kennis verder verspreiden? Word dan lid van onze vereniging. Dat kan op verschillende manieren:

  • instellingen (rechtspersonen);
  • professionals (natuurlijke personen);
  • vrienden (natuurlijke personen);
  • de patiëntenvereniging.

Kosten

De jaarlijkse contributie 2024 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 1 november van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd.

Voor 2024 bedragen de kosten voor het lidmaatschap:

  • € 3.000,- per jaar voor een instelling niet zijnde een expertise centrum
  • € 2.000,- per jaar plus een bedrag per plek voor een persoon met de ziekte van Huntington
  • € 2.000,- voor de Vereniging van Huntington (patiëntenvereniging)
  • € 350,- voor individuele zorgprofessionals
  • € 100,-  voor vrienden van de vereniging

Wat bieden wij?

Ambitieus netwerk
De leden van ons netwerk zijn ambitieus als het gaat om de ontwikkeling van kennis en expertise voor de beste zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. Wie lid is laat zien serieus werk te willen maken van delen en ontwikkelen van kennis op het expertisegebied Huntington.

Toegang tot plaatsen waar kennis samenkomt
Voor begeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaren organiseert het netwerk landelijke netwerkdagen, webinars en brengt je in contact met de verschillende monodisciplinaire vakgroepen, waarvan de disciplines multidisciplinair samenwerken in de dagelijkse praktijk. De vakgroepen zijn gericht op kennisuitwisseling, best practices, praktische vakkennis en vaardigheden, en uitwisseling op het gebied van wetenschap en praktijk. Nationaal en vaak ook internationaal.

Praktijkvragen zijn ons uitgangspunt
Professionals, naasten en mensen met de ziekte van Huntington delen hun kennisvragen en deze worden samengebracht in onze Kennisagenda. Vanuit deze Kennisagenda initiëren we onderzoek om de kennisleemtes aan te vullen en laten die weer terugvloeien in scholing en kennisproducten als zorgprogramma’s. We ontwikkelen kennis waar de praktijk om vraagt.

Direct toegang tot actuele kennis
Actuele kennis en inzichten delen we binnen ons netwerk via de Kennisbank, digitale nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Hoe word ik lid?

Download hier het lidmaatschapformulier, vul deze in en mail naar secretariaat@hknn.nl.