U bent hier

Overige scholing

Huntington: klinische en genetische aspecten

Doelgroep: Professionals in de gezondheidszorg
Organisatie: CME Online
Doel: Professionals kennis verschaffen over het ziektebeeld van de ziekte van Huntington, de behandeling en reproductieve opties bij de ziekte van Huntington en begeleiding van familieleden.
Informatie: Meer informatie vindt u op de website van CME Online 

Klinische lessen van de patiëntenvereniging

Doelgroep: Professionele hulpverleners die werkzaam zijn bij intra- en extramurale instellingen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders, artsen, specialisten, thuiszorg-, mantel- en overige zorgorganisaties.
Organisatie: Vereniging van Huntington
Doel: Bekendheid geven aan de ziekte van Huntington, de psychosociale problemen die de ziekte met zich meebrengt en handvatten bieden voor optimale zorg voor huntingtonpatiënten en hun familie.
Deze klinische lessen worden gegeven door docenten (zowel ervaringsdeskundigen als professionele hulpverleners) die daarvoor door de Vereniging van Huntington een speciale opleiding hebben gekregen.
Informatie: Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging van Huntington