U bent hier

De Huntington Stimulation Grant 2023 is open voor aanmeldingen!

Like  0

De Vereniging van Huntington (VvH) hecht groot belang aan wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Huntington in Nederland. Daarom stelt de VvH dit jaar een bedrag van maximaal € 50.000,- beschikbaar voor veelbelovende, kleinschalige studies met een innovatief karakter.

In onze Kennisagenda hebben we de belangrijkste zorgaspecten geïdentificeerd en onderzoeksmogelijkheden binnen deze gebieden in kaart gebracht. Om die reden heeft de VvH besloten om voor 2023 projecten te ondersteunen die zich richten op de onderzoeksmogelijkheden binnen de Kennisagenda. We nodigen iedereen uit die onderzoek doet binnen dit thema om een voorstel in te dienen.

Belangrijk: Dit jaar kunnen er voor het eerst meerdere projecten worden toegekend, zolang het totale bedrag van € 50.000,- niet wordt overschreden.

De deadline voor indiening is vrijdag 30 juni 2023. Alle benodigde documenten zijn hieronder te vinden: