U bent hier

Handreiking Sluiting interne rookruimtes

Like  0

In de Handreiking sluiting interne rookruimtes specifieke doelgroepen staan handvatten voor de zorgpraktijk om de interne rookruimtes te sluiten op afdelingen waar binnen de langdurige zorg mensen vanuit de specifieke 'laag volume hoog complexe' doelgroepen verblijven met zorg. Hiervoor is gebruik gemaakt van de best practises die al reeds werken in de praktijk, zoals bijvoorbeeld de ervaringen bij Vincent van Gogh (zie deze video). De handreiking sluit aan bij de speerpunten van de Rookvrije Zorg.

Het sluiten van de interne rookruimten is voor sommige organisaties een flinke uitdaging, zeker gezien de kenmerken van de specifieke doelgroepen en de zorg die zij behoeven. Tegelijk is het ook een proces geweest dat tot verbinding en samenwerking heeft geleid, veel zorgorganisaties zijn bij elkaar te rade gegaan, hebben elkaar gevonden in de vraagstukken én de oplossingen om het proces om te komen tot het sluiten van rookruimten zo goed mogelijk te laten verlopen.