U bent hier

Lia de Jongh kijkt terug op haar jaren in de bestuurswereld en als voorzitter van HKNN: ‘De driehoek van patiënt, naasten en professional maakt goede zorg’

Like  0

Lia de Jongh, voorzitter raad van bestuur van Topaz en vanaf het begin betrokken bij HKNN eerst als penningmeester en later als voorzitter, legt per 1 november 2023 beide functies neer. 

Na twee decennia besturen, waarvan acht jaar bij Topaz, ziet Lia dit als een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. Zij neemt een sabbatical en denkt na over wat zij de komende jaren wil gaan doen. In dit interview deelt Lia haar gedachten achter deze stap, de meest memorabele momenten en werpen we een blik op de toekomst. 

Na zoveel jaren in de bestuurswereld gewerkt te hebben, lijkt dit een belangrijk keerpunt in je carrière. Wat is de gedachten achter deze beslissing? 

"Besturen is een vak waarbij je altijd 'aan' staat. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, ben je bezig met een korte, middellange en lange termijnplanning. Na twintig jaar in deze rol vind ik het goed dat er nieuwe mensen opstaan om het stokje over te nemen. Ik ben nu 62 en kan nog zoveel doen, maar wat wil ik? Daar ga ik mij op richten.” 

Je gaat met sabbatical en denkt na over wat je de komende jaren wil gaan doen. Heb je al enig idee? 

"Ik ben een fanatieke duiker en ga één of twee keer per jaar naar de Caraïben, o.a. Bonaire en Aruba. Los van het duiken, wil ik daar ook iets voor de ouderenzorg betekenen. Ik mag in opdracht van de minister van Aruba een visie schrijven voor de verzorging en verpleeghuizen daar. Daarnaast mag ik meedenken over intra- en extramurale zorgzwaartepakketten. 

Hoe kijk je terug op de afgelopen 2,5 jaar als voorzitter van HKNN? Zijn er specifieke prestaties of momenten waar je trots op bent? 

"Ik kijk op die gehele periode met trots terug, want we hebben veel bereikt. HKNN was al een netwerk, maar we hebben er echt een vereniging van gemaakt. Met statuten en een goed lopende bestuurscyclus. Ook hebben we de financiën op orde gebracht.” 

Een belangrijk moment voor Lia was de aanstelling van Anne Braakman als directeur. “Als bestuurder kun je nooit alle professionele netwerken onderhouden, daar heb je echt een directeur voor nodig. Anne had haar sporen al verdiend bij de Stomavereniging en bewees daar dat ze de sector goed begreep. Het is fijn om iemand te hebben die de vinger aan de pols houdt en kan schakelen tussen verschillende borden.” 

Een andere mooie prestatie vindt Lia de erkenning van de doelgroep van Huntington bij laag volume hoge complexiteit. “Ook is het Kennisnetwerk van de grond gekomen, dus de komende jaren is de situatie goed geborgd. Wat ik heel belangrijk vind is dat we elkaar hebben vastgehouden. We zijn bij elkaar gebleven, als netwerk. Maar, we hebben ons ook vastgehouden aan onze missie: de beste zorg voor mensen met de ziekte van Huntington bieden, waar dan ook.” 

Wat voor advies zou je jouw opvolger bij HKNN willen meegeven? 

“Ik zou een paar adviezen meegeven. Ten eerste, houd voor ogen dat het een kwestie van een lange adem is. En het met vallen en opstaan gaat. Daarbij is het belangrijk dat we de focus houden op wat het doel is van de vereniging en het netwerk. En dat is altijd zorgen dat mensen met Huntington de beste zorg krijgen. Daar werken we samen aan. Nederland is door de Europese Vereniging van Huntington genoemd als gidsland. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee en maakt dat we kennis moeten blijven opdoen en delen.”  

Tot slot, hoe zie je de toekomst van HKNN na je vertrek? Heb je bepaalde visies voor de vereniging? 

“Als ze elkaar vasthouden in het verbeteren van de zorg, zie ik een hele mooie toekomst. Ik heb niet echt een visie, maar meer een wens. Dat is dat de vereniging het huidige pad blijft bewandelen.. 

Mijn motto is ‘doe nou wat ertoe doet, en doe dat voor, door en met de mensen waar het om gaat’. Je moet als organisatie niet denken dat jij weet wat goed is voor een ander. Daar moet je die ander bij betrekken. Daarom is het ook heel waardevol dat in het bestuur van HKNN een lid van de patiëntenvereniging zit. Dat moeten we blijven koesteren. Het is altijd een driehoek van de patiënt, zijn naasten en de professional. Die drie maken goede zorg.” 


Het bestuur heeft besloten om een ad interim-voorzitter te benoemen uit haar midden. Mireille de Wee, bestuurder bij Mijzo en eerder ad interim-voorzitter van HKNN, heeft aangeboden om deze taak tijdelijk opnieuw op zich te nemen. De komende tijd wordt gekeken naar een kandidaat voor de openvallende bestuursfunctie bij HKNN.  Geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij het bestuur van HKNN? Neem contact op met Anne Braakman, directeur HKNN, a.braakman@hknn.nl.