U bent hier

Nieuwe vakgroep binnen HKNN geboren!

Like  1

Er is een nieuwe vakgroep binnen HKNN voor medewerkers die op de dagbehandeling- en besteding werken. Het hoofddoel: elkaar leren kennen en van elkaar leren. 

Bijeenkomsten om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen 

Jesseke de Man, beleidsadviseur bij Topaz, organiseerde in het verleden al een aantal bijeenkomsten voor deze medewerkers. Maar, o.a. door corona kwamen de bijeenkomsten stil te liggen. 

Dit jaar klonk opnieuw de roep van medewerkers van Topaz om een nieuwe bijeenkomst op touw te zetten. Begin oktober was het zover: de derde editie van deze bijeenkomst vond plaats voor deze enthousiaste groep. Een veel grotere opkomst deze keer, omdat nu alle expertisecentra dagbehandelingen- en bestedingen aanbieden. 

Deelnemers vanuit alle expertisecentra waren vertegenwoordigd en deelden vooral verhalen en ervaringen over het reilen en zeilen van hun organisaties. Sommige organisaties bieden al langere tijd dagbehandelingen- en bestedingen aan, terwijl anderen hier pas een jaar mee bezig zijn. Voor de organisaties die hier nog niet zo lang mee bezig zijn, is de uitwisseling van kennis bijzonder waardevol. 

Van bijeenkomst naar vakgroep 

Tijdens de bijeenkomst groeide het idee om een vakgroep op te richten. Een structurele groep van medewerkers van de zeven expertisecentra, die actief zijn op het gebied van dagbehandeling- en besteding. Het doel: van elkaar leren en in gesprek gaan over de uitdagingen op hun afdeling en daardoor de zorg voor Huntington-patiënten naar een hoger niveau tillen. Bovendien betekent een vakgroep dat medewerkers niet alles zelf hoeven uit te vogelen, maar samen op zoek kunnen gaan naar de beste zorg voor Huntington-patiënten. 

Een vakgroep in ontwikkeling 

De vakgroep is nog in ontwikkeling. Zo moet er bijvoorbeeld nog een voorzitter worden aangewezen, een agenda worden opgesteld en moeten er afspraken worden gemaakt, onder andere over hoe vaak en op welke wijze ze bij elkaar gaan komen. Een wens van de leden is dat de vakgroep onderdeel wordt van de (fysieke) Landelijke Netwerkdag, omdat het huidige programma nog niet helemaal aansluit bij hun behoeften. 

Hou onze kanalen in de gaten om de ontwikkelingen binnen deze nieuwe vakgroep te volgen.