U bent hier

Sluiten interne rookruimtes per 1 juli 2023

Like  0

Per 1 juli 2021 moesten de interne rookruimtes in de zorg gesloten zijn. Voor afdelingen waar uitsluitend specifieke doelgroepen bewoners in de langdurige zorg zijn gehuisvest, was een overbruggingsperiode afgesproken tot uiterlijk 30 juni 2023. Daarbinnen vallen de doelgroepen ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov, NAH+ (niet-aangeboren hersenletsel) en Gerontopsychiatrie. De zorginstellingen met cliënten uit deze doelgroepen kregen twee jaar extra de tijd om hun interne rookruimtes te sluiten.

Ondersteuning
Ruim 50 locaties maakten gedurende ruim 1,5 jaar gebruik van de geboden ondersteuning om te komen tot de sluiting. Projectleider Vivianne Tolen en coaches Anton van Balkom en Selma Koegler hebben zorg gedagen voor deze ondersteuning. Het was geen makkelijke opdracht, maar er was wel veel commitment om resultaat te behalen, van elkaar te leren en hiermee ook bij te dragen aan rookvrije zorg.

Tips en tricks
Tijdens het project zijn verschillende producten opgeleverd die kunnen helpen bij het proces van het sluiten van interne rookruimtes. Er zijn verslagen gemaakt van de conferenties in september 2022 en april 2023. Tijdens deze dagen is plenair gekeken naar tips en tricks, maar zijn ook deelsessies georganiseerd op thema’s. Ook zijn een FAQ en een praktische Handreiking opgesteld. Hierin staan onder meer de mogelijke knelpunten, hoe je van daaruit een plan van aanpak kunt maken en voorbeelden van plekken waar de sluiting al eerder slaagde. Ook staan er in beide documenten links naar bruikbare websites.

In maart 2022 zijn er 4 online-bijeenkomsten georganiseerd: voor EVV’ers/zorgbegeleiders, teammanagers, locatiemanagers/managers facilitaire zaken en communicatiemedewerkers. Deze online-bijeenkomsten werden goed bezocht. Toch is er voor de doelgroepen Huntington en Gerontopsychiatrie op verzoek van de netwerken nog een extra online-bijeenkomst georganiseerd. Alle adviezen en opmerkingen uit deze in totaal 6 online meetings zijn verwerkt in de Tiplijst.

Hulp bij rookvrije zorg
Afgelopen 1 juli is het project afgerond en overgedragen aan ActiZ en VGN. Zij gaan ondersteunen naar een rookvrije zorg in 2030. Voor wie (ook) hierbij hulp kan gebruiken, staan aanjagers Suzanne Mol (s.mol@actiz.nl) en Tjerk Jonker (t.jonker@actiz.nl) klaar. Uiteraard is voor een warme overdracht gezorgd. Zo kunnen zij locaties helpen bij de uitdaging naar 2030.

Voor meer informatie: www.rookvrijezorg.com.