U bent hier

Vol trots en vertrouwen verder bouwen in 2024

Door: Huntington KennisNet Nederland op 
Like  0

De algemene ledenvergadering van HKNN vond plaats op 21 december 2023. In de vergadering is het strategisch meerjarenplan 2024-2025 en bijbehorende jaarplan gepresenteerd en unaniem aangenomen.

Beide documenten zijn opgebouwd aan de hand van negen speerpunten:

Speerpunten HKNN

  1. HKNN werkt aan de vindbaarheid en toegankelijkheid van kennisproducten.
  2. HKNN werkt als (inter)nationaal bekende en gewaardeerde partner proactief samen met zorginstellingen, beroepsorganisaties, kennisnetwerken, opleidings- en kennisinstituten (in de langdurige zorg) binnen het specifieke expertisegebied.
  3. HKNN verkent de mogelijkheden tot vergaande samenwerking met de Vereniging van Huntington.
  4. HKNN zet zich in voor de versterking van de verbinding tussen onderwijs en praktijk.
  5. HKNN werkt aan de (door)ontwikkeling en praktische vertaling van kennisproducten en leerinterventies middels een cyclisch proces.
  6. HKNN ontwikkelt zich door als een vraaggericht platform waarin al haar leden functioneren als een lerend kennisnetwerk waar men (nieuwe) kennis en inzichten kan halen en brengen.
  7. HKNN zet zich in voor deskundigheidsbevordering van haar leden.
  8. HKNN onderzoekt in samenwerking met de andere LVHC-doelgroepnetwerken hoe databanken verder kunnen worden ontwikkeld.
  9. HKNN werkt met een brede groep professionals gericht, cyclisch en proactief aan praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Hier worden patiënten actief bij betrokken.

Het nieuwe besturingsmodel van HKNN is toegelicht en er is teruggeblikt op de prachtige hoogtepunten van het achterliggende jaar. HKNN stapt dan ook vol trost en volvertrouwen 2024 in om verder te bouwen aan haar prachtige netwerk.

Wil je ook lid worden van dit prachtige netwerk, klik dan hier.

afbeelding van HuntingtonNet

Huntington KennisNet Nederland